Besturen van de VGSD

Uw rechten zijn niet toereikend om dit te kunnen bekijken. Gelieve in te loggen.

Bestuur Burema

Praeses
A.B. Burema
Abactis
H.J. van Heukelem
Fiscus
A.D. De Jong
Assessor
M. Bos

Bestuur Timmer

Helaas al klaar, maar nog steeds legendarisch. In driedelig donkerblauw maakte zij Delft, omstreken en zusterlijk Nederland onveilig door een overschot aan amicaliteit en prominentie. Zaken en dingen die nog lang nadat zij gewisseld is door het nageslacht zullen worden verkondigd waren alomtegenwoordig. Iets dergelijks is de vereniging nog nooit overkomen.

Blakend van enthousiasme, een tikkeltje conservatief en tegelijk vooruitstrevend. Actief, daadkrachtig en aanwezig, dat is wat haar omschrijft. Het middelpunt, het centrum van het universum - wat immers slechts door uw referentiekader gedefinieerd wordt - waaromheen alles draait en wervelt. Zij was een stabiele factor, een rationeel postulaat, een conditione sine qua non.

De rijpheid en wijsheid van mijnheer de praeses, de verbale superioriteit van de abactis, de fiscus als definitie van punctualiteit en de immer amicale en gesprekvaardige mijnheer de assessor doen haar boven alle voorgaande en toekomstige besturen uitstijgen. Da's mooi!

Praeses
N.B. Timmer
Abactis
E.T. Zwarts
Fiscus
M.T. de Gelder
Assessor
W.K. Meijer

Bestuur Meesen

Geen beschrijving kan haar typeren. Haar daadkracht is als een kudde geiten die afdaalt van Gileads bergen. Geen woorden kunnen haar vangen. Haar heldhaftigheid is groter dan die van Hector. Bestuur Meesen leidt met vaste hand de vereniging. Van haar eerste ademteug tot haar laatste hamerslag is zij bezielend. Nooit staat ze stil, nooit rust ze uit. Met een kracht die Hercules overtreft trekt zij de kar die de VGSD heet. Onverminderlijk is zij verleidelijk, actief en onervaren.

Praeses
Rick Meesen
Abactis
Bart van Langevelde
Fiscus
Tom Oostdijk
Assessor
Rick Balkenende

Bestuur De Jong

Sinds haar aanstelling in september 2013 heeft bestuur De Jong niets anders gedaan dan de vereniging voorgaan en bezielen met onverschrokken enthousiasme en een hoge vernieuwingsdrang. Met een goede balans tussen mannelijke Delftse botheid en vrouwelijk begeerlijkheid slecht zij brutaal en gedurfd de heilige huisjes en schuurt zij de vastgeroeste patronen op om de vereniging weer als een goed geoliede Audi-motor te laten draaien. Met de poten in de modder maakt bestuur De Jong aan alle onverschilligheid een einde en geeft de vereniging weer vaste grond onder haar voeten.

Onder haar bewind lossen langlopende problemen op als sneeuw voor de zon. Bestuur De Jong deinst nergens voor terug om haar beloften waar te maken. Een grootouder een actiepuntje laten uitvoeren of een 8e jaars in een commissie installeren, bestuur De Jong doet ’t gewoon.

Nu al kloppen de opvolgers aan de deur, de bijl ligt aan de wortel van de boom. De toon is echter gezet, de toon waaraan komende besturen zich zullen kalibreren, de juiste toon.

Praeses
Maria de Jong
Abactis
Marnix de Jong
Fiscus
Marieke van Bergen
Assessor
Sytse Alkema

Bestuur Hellenthal

Bestuur Hellenthal is geniaal

Praeses
Luuk Hellenthal
Abactis
Matthijs Vonk
Fiscus
Joan Belder
Assessor
Bas de Vries

Bestuur Meijer

We hit turbulence
~ S. Aoki, L. Luke & L. Jon

Praeses
Roelof Meijer
Abactis
Menco Schuurman
Fiscus
Pieter Loof
Assessor
Anne-Pieter Feenstra

Bestuur Van Spijker

Bestuur Van Spijker kent het voorrecht om op de vijftigste Dies Natalis der VGSD geïnstalleerd te zijn. Deze stijlvolle dag was het begin van een jaar onder leiding van dit stijlvolle bestuur. Behalve donker driedelig wordt bestuur Van Spijker gekenmerkt door de rode das en het bestuurspochet. De voorkeur voor het stijlvolle is natuurlijk direct uit af te leiden uit de studiekeuze van het viertal. Enkele zaken die bestuur Van Spijker goed kan waarderen: een oude Saab, een Rietveldstoel, een bloemetjesjurk, the Stig, een appeltje, een Gelderland 4800, Bastogne-koeken, dasrood, Delftsch Blauw en natuurlijk de bestuursbak.

Onder het ijzeren bewind van dit bestuur zal de vereniging genieten van het grootse tiende lustrum, ‘Lustrum X’. Met vooruitziende, scherpe blik zien de vier bestuurders de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Praeses
Minko van Spijker
Abactis
Roel van Tatenhove
Fiscus
Benjamin Mul
Assessor
Daphne van Dooren

Bestuur Bogerd

Vanaf de heugelijke dag waarop de VGSD haar 49ste dies natalis mocht vieren mag bestuur Bogerd het bewind over de VGSD voeren. Bestuur Bogerd wordt gevormd door een viertal bijzondere wezens. Kameraadschap, eendracht en saamhorigheid is wat hen samenbindt. Het viertal harten klopt slechts eensgezind ten dienste van de vereniging die de zinspreuk ‘Vigilantiae Gravitas Studiosis Dignitas’ voert.

Dit viertal adonissen mag nu de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Delft een jaar aan de hand nemen richting grazige weiden en grootse vergezichten. Elk van de vier bevat een spoortje grottrol,een snufje adonis en een tikkeltje intellectueel. Het viertal vormt een betuur dat gekenmerkt wordt door een rijke fietskettingcultuur, kindvriendelijkheid en snorren. Zonder de oogverblindend blauwe Bestuur Bogerd Bolide, voorlopig zonder Bestuur Bogerd Bolide Boem Box, zou dit bestuur niet compleet zijn. Maar Bestuur Bogerd is bovenal een bestuur dat barst van beestachtigheid, branie en balans.

Praeses
Leen Bogerd
Abactis
Bart Jan Peet
Fiscus
Sebastiaan Maan
Assessor
Mark Buitenhuis

Bestuur Buitenhuis

Bestuur Buitenhuis werd alom geëerd en bejubeld. Maar bejubeld worden is één ding, iets anders is het de Poolster te zijn die angstigen leidt, en houvast biedt aan hen die verdwaald zijn in de nacht. Bestuur Buitenhuis maakte met haar kordaatheid aan alle onzekerheden een einde.

Wie haar zag heeft de bliksem gezien. Haar heldere licht en donder doorkliefde de intellectuele stilte, de diepe duisternis van de vereniging.

Nu is de nieuwe dag aangebroken. Bestuur Buitenhuis is niet meer. Maar voelbaar is zij nog overal. Een rustig neuriënde echo, hoorbaar tussen de hectiek en nieuwe bedrijvigheid. Velen warmen zich nog steeds aan de gloed van haar reeds gedoofde licht.

Praeses
Ruud Buitenhuis
Abactis
Johannes Keegstra
Fiscus
Gertjan Meijer

Bestuur Dam

Praeses
Jakob Dam
Abactis
Wessel Bos
Fiscus
Robert Heij
Assessor
Joanne Haveman

Bestuur Gunnink

Bestuur Gunnink zwaait de scepter. Kan iemand zich herinneren dat dit ooit anders is geweest? ? Zal het ooit anders kunnen zijn?

Er zijn vele lovende kenmerken over Bestuur Gunnink op te sommen. Denkt u aan de welgevormde achterwerken die sedert 23 maart als het ware samensmolten met het bestuurlijke pluche.

Het meest alomvattende kenmerk is echter dat het bestuur zich sinds de constitutie manifesteert door de dynamische balans. Zij vond het juiste equilibrium tussen losbandigheid & dichttikkerij, auto & Volvo, 2003 & 2004, bruin & donkerblauw, Hollander & Yankee, moraal & -rukker, Taijitu & fakkel, veiligheid & uitdaging, Madeleine & Yoshe.

In feite huist in elk facet van de vereniging een stukje van de ziel van dit bezielende bestuur. Ach, wellicht ligt de yogacursus wel aan de wieg van dit fenomeen?

Praeses
Luuk Gunnink
Abactis
Wessel Jonker
Fiscus
Arnout Dam
Assessor
Gert de Rijke

Bestuur De Jong

Bestuur De Jong is een bestuur dat zich kenmerkt door pure, onvervalste dynamiek en levenslust. Dit is goed te zien aan de spontane foto?s hieronder. Sommige foto?s zijn bijna frivool te noemen.

Niettemin is Bestuur De Jong wel degelijk een degelijk bestuur, hetgeen zich uit in een zekere mate van dichtgetiktheid, alsmede het zeer donkerblauwe pak.

Topvleselijk begeren heeft sommigen de messen en andere scherpe voorwerpen doen wetten: de bijl ligt reeds aan de wortel van de boom, maar dat zal Bestuur De Jong niet verhinderen onverminderd vrucht te dragen. Toegewijd en betrokken is Bestuur De Jong tot in de pori?n, en dat laat zij in heel haar optreden zien.

Praeses
Hermen de Jong
Abactis
Remmelt Oosterhuis
Fiscus
Roel Fraanje
Assessor
Jan Willem Vreugdenhil

Bestuur den Arend

Praeses
Erik den Arend
Abactis
Bert Belder
Fiscus
Johan van Dijk
Assessor
Stefan Bouwman

Bestuur Suurmond

Praeses
Stefan Suurmond
Abactis
Arend Ensing
Fiscus
Robert Horlings
Assessor
Reitse de Jong