Activiteiten

Uw rechten zijn niet toereikend om dit te kunnen bekijken. Gelieve in te loggen.

Bijbelkring

Bijbelkring is het fundament van onze vereniging. Een keer in de twee weken op dinsdagavond hebben we kring, waarbij we met zes VGSD’ers doorpraten over verschillende onderwerpen aan de hand van het bijbelkringboekje. Dit boekje wordt samengesteld door de bijbelkringcommissie (BKC). Een voorbeeld van deze boekjes kun je hier vinden. De onderwerpen variëren van ‘Geestelijke strijd’ tot ‘Hosea’ en ‘Tabernakel, Tempel en Kerk’.

Deze onderwerpen worden ingeleid door een plenaire bijbelstudie (PBS). Een spreker – bijvoorbeeld een dominee, theoloog, IFES-stafwerker of oud-lid – komt een lezing geven over het onderwerp, deelt daarin zijn eigen ervaringen waarna er gelegenheid is om vragen te stellen.

Door de serieuze insteek en de gezellige sfeer spelen de bijbelkringavonden een belangrijke rol in de persoonlijke ontwikkeling van de leden. De Bijbelkringen sluiten dan ook naadloos aan bij het doel van de VGSD, namelijk haar leden ontwikkelen tot christen-academici.

Avond van Zang en Gebed

Zo’n vier keer per jaar houden we met de vereniging een Avond van Zang en Gebed (AZG). Op deze avonden aanbidden we God door het zingen van diverse liederen onder begeleiding van onze eigen VGSD-band. Ook gaan we uiteen in groepjes om te bidden voor elkaar, voor de vereniging en voor de TU. Eén van deze avonden is een broeder-AZG, waarbij we samenkomen met de andere christelijke studentenverenigingen in Delft.

Soosch

Soosch is met haar gezelligheid, gastvrijheid en gelegenheid voor goede gesprekken het kloppende hart van de vereniging. Elke donderdagavond zijn we als VGSD te vinden op onze Soosboot. Deze boot ligt in de nieuwe haven van de Schie (link). Regelmatig wordt Soosch door een commissie, jaargroep of dispuut voorzien van een bepaald thema, met alle aankleding en attributen van dien.

Kom vooral een keer langs om het zelf mee te maken, je bent van harte welkom!

Lezing

Lezingen zijn ook een vast onderdeel van de activiteiten van de vereniging. Ze zijn bedoeld om kennis te verbreden, te prikkelen hierover na te denken en vervolgens een eigen mening te vormen. De onderwerpen zijn sociale vraagstukken of andere interessante kwesties. Zo heeft Maarten van Rossem verteld waarom volgens hem geschiedenis nut heeft en kwam Dave Peck, docent aan de TU, ons vertellen over materiaalschaarste. De lezingen worden georganiseerd door de programmacommissie (PC).

Werkgroep

De werkgroepen op de vereniging bieden de gelegenheid om te verdiepen in diverse onderwerpen. In kleine groepjes behandelen we in een paar avonden een zelf gekozen thema: van de situatie in Noord-Korea tot het bespreken van het boek ‘De Hobbit’ (en daarna samen naar de bioscoop gaan), van samen Latijn ophalen van de middelbare school tot nadenken over de doop. Iedereen kan een werkgroep starten, vaak gebeurt dit in tweetallen. Elk jaar doen we twee werkgroeprondes.

Dies Natalis

De historie van onze vereniging begint op 23 maart 1961. Elk jaar vieren we deze verjaardag, ook wel de Dies Natalis genoemd. Dit doen wij door een groot gala te houden met een uitgebreid diner en een episch feest, dit alles georganiseerd door de diescommissie.

Lustrum

Eén keer per vijf jaar viert de vereniging haar verjaardag extra uitgebreid. Dit heet een lustrum. In 2016 bestond de VGSD 55 jaar, en dat hebben we gevierd met Lustrum XI. De lustrumweek zat propvol activiteiten. Zo zijn er fanatieke potjes trefbal gespeeld, hebben we nagedacht over ethiek en techniek en kwamen zusters uit het hele land ons feest meevieren. Tijdens het ‘Daverend Actief Spel’ werd er voor levend monopolie het hele land doorgereisd en tijdens de ‘screap-heap challenge’ werden allerlei apparaten in elkaar geklust. Ook vond er een oudledendag plaats waar heel veel goede verhalen voorbijkwamen en werden de laatste vijf jaar samengevat in de lustrumbundel.

Het lustrum werd afgesloten met de lustrumreis naar Turijn. Hier hebben we samen de stad onveilig gemaakt en een hele hoop gezien. Zo zijn we naar het Egyptisch Museum geweest en zijn er kerken en kloosters bekeken. Vooral was er volop de tijd om met de hele vereniging een goede tijd te hebben. En ook aan pizza, pasta en Italiaans ijs ontbrak het natuurlijk niet!

Weekenden

Door het jaar heen gaan we als vereniging een aantal weekenden weg. We beginnen het jaar met een eerstejaarsweekend (EJW) waarin de eerstejaars de vereniging leren kennen en andersom. Om onze zusters beter te leren kennen gaan we elk jaar een keer naar een andere zustervereniging en komt er een bij ons. Samen ondernemen we allerlei activiteiten, variërend van een rondleiding door de stad tot een feestje.

Eind mei gaan we op zeilweekend, dan worden er een aantal valkjes gehuurd en genieten we op het water van het goede weer (of de regen ☺). Verder wordt er twee keer per jaar een liftweekend georganiseerd, een in de winter en een in de zomer. In tweetallen probeer je als eerste op de vastgestelde locatie (zo’n 800 km verderop) te komen en zo de felbegeerde liftbeker te bemachtigen. Door al deze weekenden breng je veel tijd door met andere leden en leer je elkaar ook op een hele andere manier kennen.